Συνάντηση του Πρέσβη της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελληνική Δημοκρατία, κ. Τιγκράν Μκρτσιάν με τον Συνήγορο του Πολίτη, κ. Ανδρέα Ποττάκη

0
564

Την 1η Ιουλίου, ο Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελληνική Δημοκρατία, κ. Τιγκράν Μκρτσιάν συναντήθηκε με τον κ. Ανδρέα Ποττάκη, τον Συνήγορο του Πολίτη, Πρόεδρο της Ένωσης Συνηγόρων του Πολίτη των χωρών της Μεσογείου, Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Συνηγόρων του Πολίτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συνομιλητές κ.κ. Μκρτσιάν και Ποττάκης συζήτησαν σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη δικαστική και νομική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι συνομιλητές εξήραν τη σημασία της ανταλλαγής εμπειριών, των αμοιβαίων επισκέψεων και της εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμών: του Συνήγορου του Πολίτη της Ελλάδας και υπερασπιστή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα μέρη αναφέρθηκαν στα δικαιώματα και τα προβλήματα των πολιτών της Δημοκρατίας της Αρμενίας που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Επίσης, οι συνομιλητές επισήμαναν την ανάγκη εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο θεσμών, επαναβεβαιώνοντας τη βούληση για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και για την διεύρυνση των πεδίων συνεργασίας στον τομέα της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.