Կրթաթոշակներ` 2022 ուսումնական տարվա համար տրվում է Հունաստանի Եվրոպական Իրավունքի և Կառավարման դպրոցի մասնաճյուղում (Աթենք) բակալավրիատի, մագիստրատուրայի եւ ասպիրանտուրայի համար

0
510
20 մասնակի և 20 ամբողջական կրթաթոշակներ` 2022 ուսումնական տարվա համար Հունաստանի Եվրոպական Իրավունքի և Կառավարման դպրոցի մասնաճյուղում (Աթենք) բակալավրիատի, մագիստրատուրայի եւ ասպիրանտուրայի համար:
Ուսուցումը կարող է լինել ինչպես հեռավար, այնպես էլ ուղիղ, ֆիզիկական մասնակցության ձևով:
Միաժամանակ, Եվրոպական Իրավունքի և Կառավարման դպրոցը հնարավորություն է ընձեռում զուգահեռ ուսուցման. լինելով մեկ այլ կրթական հաստատության ուսանող հնարավորություն է ընձեռվում հաճախելու Եվրոպական Իրավունքի և Կառավարման դպրոցի դասընթացներին:
Ապագա ուսանողները պետք է դիմեն առցանց` elgs.eu հասցեով` իրենց դիմումի ձևի մեջ նշելով, որ ցանկանում են հայերի համար նախատեսված ուսանողական կրթաթոշակ ստանալ:
Դիմելու իրավունք ունեն բոլոր հայազգի ներկայացուցիչները, ներառյալ Հունաստանում բնակվող:
Դասընթացները կանցկացվեն անգլերենով։
Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետն է մայիսի 31-ը։
EPLO կրթաթոշակներ հասանելի են հետեւյալ ծրագրերի համսր