Χορηγούνται υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022 για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και μεταδιδακτορικές σπουδές στην Ελληνική Σχολή Διοίκησης (Αθήνα)

0
392
20 μερικές και 20 πλήρεις υποτροφίες από το παράρτημα της Σχολής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης (EPLO) στην Αθήνα, για το ακαδημαϊκό έτος 2022, οι οποίες αφορούν σε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και μεταδιδακτορικές σπουδές.
Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο εξ αποστάσεως όσο και με φυσική παρουσία.
Επιπλέον, η Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης παρέχει την ευκαιρία παράλληλης μάθησης: φοιτώντας σε ένα άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων της Σχολής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης.
Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο elgs.eu, δηλώνοντας στο έντυπο της αίτησής τους ότι επιθυμούν να λάβουν φοιτητική υποτροφία για τους Αρμένιους.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Αρμένιοι, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ζουν στην Ελληνική Δημοκρατία.
Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στα αγγλικά.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαΐου 2022.
Οι υποτροφίες του EPLO προσφέρονται για τα παρακάτω προγράμματα: