Նաիրյան վոկալ անսամբ

0
601

Լուսնյակն իջավ սարի տակ,
Կաքավը թռավ, արտերս ե՞ րբ եմ հնձելու,
Քունն անուշ է ծառի տակ,
Վախենամ քնեմ, խոր քնով ընկնեմ,
Արտերս մնան հնձելու։
Արտը լիքը ցորենով,
Կաքավը թռավ, արտերս մնաց հնձելու,
Քեզ չեմ տեսնում օրերով,
Վախենամ քնեմ, խոր քնով ընկնեմ,
Արտերա մնան հնձելու։