Ο εκτελών χρέη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας της Αρμενίας Αλέν Σιμονιάν φιλοξένησε φημισμένους καλλιτέχνες της Αρμενίας

0
588

Ο εκτελών χρέη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας της Αρμενίας Αλέν Σιμονιάν φιλοξένησε φημισμένους καλλιτέχνες της Αρμενίας